Γιατi να μασ επιλεξετε για το newsletter ΣΑΣ:

 

  • Εναλλακτικά προσχέδια
  • Πρωτότυπες ιδέες & ξεκάθαρο μήνυμα
  • Παράδοση στο inbox και όχι στο junk
  • Αποφυγή spam listing του πελάτη
  • Συνεργασία με Microsoft και Yahoo
  • Παρακολούθηση στατιστικών με πλήρεις αναλύσεις και ποσοστά επιτυχίας.  find-more